CHEFEN SOM ANSTÄLLER STARKASTE SJÄLVKÄNSLAN

Har du någonsin fått frågan att beskriva din självkänsla på en arbetsintervju? 
Eller har din chef någonsin bett dig skapa en plan för din självkänsla? 

Det är konstigt att vi så ofta pratar om självförtroende i arbetslivet, men sällan om våra anställdas självkänsla. Självkänslan är mycket svårare att bygga upp och kostar arbetsgivare multum när den är låg. Det leder nämligen till ineffektivitet vid motgångar, svårigheter i att prioritera och, dyrast av allt, att våra anställda drabbas av psykisk ohälsa. Vi chefer är inte ansvariga för våra anställdas självkänsla, men vi gynnas starkt av att ta det ansvaret.

Jag ger mina anställda i uppdrag att göra en plan för hur de tänker stärka sin självkänsla. Oavsett om det är att gå KBT, ha inplacerande coachningsmöten med mig, planera in reflektion kontinuerligt eller läsa olika böcker om självkänsla (och inte alla skitdåliga självkänsloböcker som hjälper ett halvår och sen måste en köpa en ny) vill jag att de har en plan. Bara genom att prata om självkänsla med de anställda – enskilt och i grupp – skapas en mer autentisk och hållbar arbetskultur. Från om med mars 2016 är det ju även lag på att alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande och systematisk med sin arbetsmiljö – för att minska psykisk ohälsa (AFS 2015:4). Att stärka de anställdas självkänsla är idag alltså ett sätt att följa lagen.

Jag anställer gärna starka självkänslor. När jag håller i arbetsintervjuer är den viktigaste och mest avgörande fråga: ”Hur skulle du beskriva din självkänsla? Om svaret blir i stil med ”Stark, men det finns dalar då jag har svårt att höra vad jag tänker och känner..” tyder det på en medvetenhet och en omsorg för en själv. Blir svaret istället ”Stark, men det finns utrymme för förbättring” säger det mig att personen inte känner sig själv särskilt väl och att personen prioriterar sin prestation före sin person – vilket för mig är en stark varningssignal! Självkänsla handlar om hur väl en kan identifiera vad en känner, visa dem känslorna acceptans samt ta hand om dem och låta dem leda en till välmående. Här finns inget rätt eller fel, bra eller dåligt, utan måttstocken är enbart ens egen välmående.

Min plan för att stärka min självkänsla just nu är: 
1. En lunch i veckan med en vän som jag vågar vara privat med.
2. Läsa boken ”Självkänsla – Bortom populärpsykologi och enkla sanningar”.
3. Yoga + meditera varannan dag.

Vad är din självkänsloplan?

 

PS. Förra veckans blogginlägg blev uppsnappat av DN Åsikt. Du läser det här: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/avskaffa-alla-manliga-ord-och-titlar/

Lämna kommentar Dela inlägget: