Presentation

Att växa upp med osund självkänsla har kostat mig många lyckliga stunder. 
Under mina första decennier här på jorden fanns så många stunder som jag inte 
hade förmåga att ta till vara på.

Men den osunda självkänslan hindrade mig inte att skapa en fin karriär som dansare. Den osunda självkänslan hindrade mig inte från att byta karriärbana som 25-åring, då jag inte tyckte att jag bidrog särskilt mycket till samhället genom det yrket. Den hindrade mig heller inte att skapa en ännu finare karriär som retorikkonsult, där jag idag bidrar med mycket av det jag vill bidra med till samhället. Men all denna framgång, gav det mig lycka? Både ja och nej. Men sorgligt nog blir svaret mer nej än ja. Lyckotillfällena har varit kortvariga och det jag ansett vara misslyckanden har tagit upp större delen av utrymmet. Men i takt med att jag arbetat med min självkänsla och fler “framgångstillfällen” fått mer utrymme i mitt liv och “misslyckanden” kan jag nu hantera utan att hamna under ytan.

Så mitt stora kall är – inte så otippat – att stärka Sveriges barns självkänsla. För mig blir varje stärkt självkänsla en läkning av den sorg jag känner över att inte ha kunnat njuta av alla de upplevelser jag fått vara med om.. Livet blir för mig ganska fattigt när jag inte kan identifiera vad jag känner, inte lyckas visa acceptans för dem känslorna och får dem att leda mig till välmående. Så min sunda självkänsla är idag det viktigaste jag har. Frågan här är: hur hjälper jag dig till en sundare sådan?